Logistička podrška bez obzira na veličinu, temu ili mjesto održavanja!

Logistička podrška – dizajn

Neovisno o broju sudionika i veličini Vaše izložbe, konferencije ili eventa, DT Croatia kongresni odjel Vam je na usluzi za logističku podršku na licu mjesta, te osmišljavanje i implementaciju općeg dizajna. Pametan i promišljen dizajn ključan je za pravilan naglasak na uslugama ili proizvodima koje želite predstaviti svojoj publici. Također nudimo implementaciju vizualnih rješenja kroz namještaj i opremu potrebnu na licu mjesta kao što su: kongresni stolovi za registraciju, poster panoi, izložbeni štandovi, šatori za sve namjene, paravani, te cijela paleta samostojećih display-a.

Logistička podrška – osoblje

Naš kongresni odjel ima dugogodišnje iskustvo u regrutiranju kvalitetnih kadrova za potrebe konferencija i raznovrsnih evenata. Možemo osigurati kompletan selekcijski postupak za međunarodni i domaći kadar, kao i odgovarajuću obuku osoblja za konkretne zadatke. Zapošljavanje osoblja možete u potpunosti prepustiti nama. Hrvatska je poznata po iznimno kvalitetnom stručnom osoblju, a DT Croatia bira samo najbolje za Vas. 

Logistička podrška – Audio / video oprema i sustavi

Pružamo potpunu tehničku podršku ovisno o Vašim potrebama. Audio/video sustavi, prezentacijski projektori, LED ekrani, tele konferencijska oprema, Wi-Fi pristup Internetu, računala s pripadajućim pisačima, oprema za simultano prevođenje, sustavi za glasovanje, online sustav uz prijavu i ocjenjivanje znanstvenih radova, sustav za predavače i pripadajuće prezentacije, evaluacijske e-ankete za vrijeme konferencije, sustav za kontrolu ulaza i izlaza putem skeniranja bedževa sudionika… Sve navedeno i još više, raspoloživo je na Vaš zahtjev.

Logistička podrška – tiskani i promo materijali

Za svaki kongres potrebna je “literatura”, tiskani materijal koji je u funkciji prezentacije sadržaja skupa, odnosno detaljnog predstavljanja pojedinih dijelova kongresnog programa. Brošure, katalozi, flyeri, posteri, naljepnice, bedževi, roll-up baneri i slično, sastavni su dio kongresa i bez njih je nezamisliva organizacija i provedba bilo kojeg skupa. Sav ovaj materijal moguće je proizvesti lokalno u našem aranžmanu, čime ostvarujete značajne uštede u Vašem budžetu. Čak i brendirani promo materijali poput naljepnica, kemijskih olovki, privjesaka, konferencijskih torbi ili ostalih poklona s logom na sebi, mogu se proizvesti lokalno uz razumnu cijenu i vrhunsku kvalitetu.