Sajmovi na kojima se možete sastati s DT Croatia

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Posted by:

Sajmovi na kojima se možete sastati s DT prodajnim timom.

DT Croatia je prisutan i izlaže na pažljivo odabranim sajmovima, koncentrirajući tako svoju energiju i resurse na što bolju prezentaciju svojih usluga postojećim i potencijalnim partnerima, nekoliko puta godišnje. Naš iskusni prodajni tim može pružiti informacije iz „prve ruke“ o širokom rasponu posebnih programa koje smo dosad odradili. Također, moguće je na licu mjesta izraditi nacrt aktivnosti, lokacija i smještaja za vaše potrebe, te sve to popratiti velikim brojem fotografija i informacija iz naše velike digitalne baze.

Ako se nalazite u Americi, najbolja prigoda za sastanak s DT Croatia je na IMEX America u Las Vegasu. Ostali sajmovi na koje redovito odlazimo su svi redom u Europi. IBTM World u Barceloni je zgodan za naše europske partnere, isto kao i IMEX u Frankfurtu, još jedan od sajmova na kojem redovito izlažemo. Konačno, za sve naše regionalne partnere tradicionalno mjesto okupljanja je CONVENTA izložba, koja se održava u slovenskoj prijestolnici Ljubljani. DT Croatia dolazi na CONVENTU od njenih samih početaka prije sedam godina, a bit ćemo tamo i u siječnju 2016.

DT Croatia je član svih važnijih međunarodnih strukovnih udruženja iz područja poslovnog turizma, kao što su SITE, MPI, EUROMIC i ICCA, tako da se dosta sastanaka na sajmovima izravno dogovara kroz baze samih udruženja. Najčešće, osim izlaganja na vlastitom štandu, prisutni smo i na štandovima udruženja ili predstavnika. Naravno, najbolji način ugovaranja sastanak s nama je kroz službeni sajamski online alat za sastanke.

Osim već spomenutih redovnih sajmova, DT Croatia često sudjeluje na MICE radionicama, posebno u jugo-istočnoj Europi. Ekonomije Nove Europe još uvijek se bore s posljedicama nedavne recesije, ali unatoč tome regionalne izložbe, sajmovi i radionice su u stalnom porastu zadnjih par godina, pa je time i veća mogućnost da predstavimo svoje usluge širem krugu potencijalnih klijenata.

0